امرن ایران

نگار صنعت سازان به عنوان نماینده رسمی omron ،فروش و پشتیبانی محصولات omron را عهده دار میباشد.

تارنمای رسمی نمایندگی محصولات Omron در ایران |امرن ایران(کیان کنترل نیک)

نمایندگی امرن