سنسور جابجایی omron

این سنسور ها میتوانند برای اندازگیری جابجایی و ارتفاع استفاده شوند.تنوع  وسیعی از سنسور های امرن برای این منظور  وجود دارد؛شامل:سنسور های لیزری،سنسور های LED،سنسور های ULTRASONIC،سنسور های تماسی،سنسور های جریان مخالف(EDDY CURRENTS SENSORS) و موارد بسیار دیگر.

نمایندگی OMRON-کیان کنترل نیک-محصولات امرن

سنسور های اندازه گیری فوق دقیق امرن OMRON

فروش سنسور امرن-قیمت سنسور OMRON

سنسور  های جابجایی امرن OMRON

کیان کنترل نیک-نماینده رسمی OMRON

سنسور های مقطع عرضی امرن OMRON

سنسور جابجایی امرن 4

سنسور های اندازه گیری امرن OMRON

سنسور جابجایی امرن 5

سایر سنسور های اندازه گیری امرن OMRON

نمایندگی امرن