درایو آسانسور چیست؟

موضوع مقاله:بررسی عملکرد درایو آسانسور و نحوه ی کنترل سرعت موتور

_در این مقاله قصد داریم، به نحو اختصار با درایو یا اینورتر آسانسور بیشتر آشنا شویم.


امروزه استفاده از آسانسور امری اجتناب ناپذیر است.آسانسور ها با ظرفیت های متفاوت در ابعاد و اندازه های مختلفی جهت مصارف گوناگون طراحی و ساخته میشوند.

آشکار ترین کاربرد آسانسور ها استفاده از آن ها جهت انتقال افراد در طبقات ساختمان میباشد.

برابردن این مطلوب نیازمند صرف دقت بیشتر در طراحی و تنظیمات خاص تری نسبت به سایر انواع آسانسور ها میباشد.از جمله نکاتی که تابلو سازان حرفه ای در طراحی و اجرای تابلو های آسانسور بدان توجه دارند،مسئله ی شتاب گیری و ترمز یکنواخت آسانسور در هنگام شروع و اتمام حرکت میباشد.

بنابراین در این تیپ از آسانسور ها، هدف اصلی،ایجاد حرکتی یکنواخت در تمامی طول مسیر  حرکت میباشد،به نحوی که احتمالا مسافران آسانسور حتی متوجه شروع و پایان حرکت آسانسور نشوند.

جهت توضیحات بیشتر در ابتدا عوامل موثر در تعیین سرعت آسانسور را به اختصار بیان میکنیم:

عموما برای راه اندازی آساسنور ها از موتور های القایی که معروف ترین آن ها موتور های چهار قطب میباشند استفاده میشود.

در این موتور ها سرعت  سنکرون  یا همان سرعت میدان استاتور بدین قرار است:

درایو آسانسور

همانطور که ملاحظه میکنید،سرعت سنکرون یک موتور القایی با فرکانس ،ولتاژ اعمال شده به سیم بندی استاتور ،رابطه ی مستقیم دارد،از این رو با اعمال تغییرات در فرکانس میتوان تغییرات در سرعت را نتیجه گرفت.

همچنین عامل دیگر در تعیین سرعت موتور  القایی،تعداد قطب های موتور القایی است،که تاثیر این عامل بر روی سرعت از رابطه ی فوق به وضوح دریافت میشود.

حال برای اعمال کنترل بر روی سرعت موتور القایی ،باید یکی از دو عامل فوق (تعداد قطب – فرکانس)،دستخوش تغییر بشود.

که ازمیان این دو تنها ایجاد تغییر در عامل دوم امکان پذیر است؛چرا که عامل نخست یعنی تعداد قطب ها،علی رغم موثر بودنشان در ایجاد تغییر سرعت،عاملی فیزیکی ، همراه با مقداری ثابت میباشند،که سازنده ی موتور آن را  تعیین کرده است.

از جمله پر کاربرد ترین موتور های القایی ،موتور های چهار قطب و شش قطب میباشند.

همانطور که گفته شد عامل اصلی در تغییر سرعت موتور فرکانس میباشد.

درایو ها (اینورتر) برای کنترل این عامل طراحی و ساخته شده اند.

نمایندگی امرن