بایگانی برچسب: s

انواع PLC امرن

پس از انتخاب تعداد ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال مورد نیاز برای فرایند کنترلی مورد نظر نوبت به انتخاب plc   مناسب میرسد.

با توجه به مطلب فوق و درنظر گرفتن تعداد ورودی و خروجی ها جهت تعیین plc ؛میتوان plc های امرن را بدین نحو طبقه بندی کرد:

OMRON Mini plc

محصولات امرن-کیان  کنترل نیک 

این گروه از plc های omron پر کاربردترین نوع plc های omron میباشند . معمولا در اجرای پروژه های کوچک کنترلی و همچنین جهت کاربرد های آموزشی به کار  گرفته میشوند.

تعداد ورودی-خروجی های این تیپ از plc ها در حدود 40 الی 50 میباشد.

OMRON COMPACT PLC

نماینده امرن-محصولات امرن-

گروه دیگر از plc های امرن سری کامپکت امرن میباشد؛این plc ها مدلی پیشرفته تر از مینی  plc های امرن میباشند بدین نحو که تعداد ورودی-خروجی های آنالوگ و دیجیتال در آنها افزایش یافته و با توجه به این افزایش ورودی-خروجی ها  احتمالا cpu آن نیز دارای سرعت و قدرت بالاتری نسبت به مدل مینی میباشد.

تعداد ورودی-خروجی های این تیپ از plc ها در حدود 300 میباشد.

Madular plc

کیان کنترل نیک-فروش PLC امرن

این تیپ plc ها از  به هم پیوستن کارت پاور(منبع تغذیه)،کارت cpu و کارت I-O  تشکیل شده است.ویژگی قابل توجه این plc ها در واقع همین جدا از هم بودن موارد فوق در آن هاست؛هدف  اصلی از این کار  ایجاد امکان تعویض هر کدام از این کارت ها روی plc میباشد.بدین نحو که برای مثال، جهت افزایش تعداد ورودی-خروجی ها میتوان از کارت I-O  با ظرفیت بالاتر استفاده کرد،و یا در صورت از کارافتادن کارت تغذیه و یا هر کارت دیگر ،میتوان به راحتی آن را تعویض نمود.

تعداد ورودی-خروجی های این تیپ از plc ها در حدود 2000 الی 3000 میباشد.

 RACK PLC

محصولات امرن

سری رک  امرن نیز مدلی توسعه یافته از سری  کامپکت امرن میباشد؛که در آن تعداد ورودی-خروجی ها افزایش چشمگیری داشته است.تمامی کارت های PLC به وسیله RACK که در قسمت پشتی  پنل قرار گرفته است،به هم متصل شده اند.

تعداد ورودی-خروجی های این تیپ از plc ها در حدود 5000 میباشد.